Regoja Rajko

Roðen 20.06.1960. u selu Luke, Hadžiæi kod Sarajeva, oficir vojske u penziji, živeo i radio u Petrinji, Zagrebu, Sarajevu, Han Pijesku, Banja Luci, Beogradu.
2002 godine je nastradao i ostao vezan za invalidska kolica (invalid paraplegièar). Od 2007. godine poèeo da se bavi duborezom, uglavnom radi ikone. Za svoje radove koristi javor, hrast, lipu i trešnju.Tel:

Adresa

ul.Vespuèijeva 20/6, 11070 Novi Beograd
Telefon 011/2168-671, 063/ 882-37-47
e-mail adresa: rregoja@sbb.co.yu


e-mail: rregoja@sbb.rs

The grid

WEB usluge - Consulting, obuke i uputstva za različite tehnologije, dizajn, optimizacija i reparacija Vaseg Interneta..!

Napravite SAMI SAJT za SAT ..!
Izaberite tehnologiju uz nasu pomoć i obuku i budite gospodar svog Interneta..!
Povezite socijalne mreze i svoj websajt u jedno..!

Podizemo rejting i sprovodimo veliko spremanje vaseg interneta, za bolje pozicije i vise poseta..!

U svom poslovanju niste iskoristili sve prednosti informacionih tehnologija na pravi način...!

Proverite nasu ponudu..

Relikon Workshop :: Konsalting, obuka, optimizacija i reparacija va�eg WEB-a

Prikaži: