Napredna pretraga

Kriterijumi pretrage


Pomoę za pretragu [?]

Klučne reči mogu biti odvojene sa AND i/ili OR direktivama za veęu kontrolu pretrage.

Na primer, Microsoft AND mouse generisaęe rezultyat koji sadrži obe reči. Mešutim, za mouse OR keyboard, rezultat ęe vratit sve što sadrži bar jednu od tih reči.

Sa više reči stvari se mogu staviti pod navodnike.

Na primer, "notebook computer" generisaęe isključivo one koji sadrže te reči jednu pored druge.

Mogu se koristiti i zagrade za još veęu kontrolu.

Na primer, Microsoft and (keyboard or mouse or "visual basic").


Kategorije:
  Uključujuęu podkategorije
Autori:
Cena od:
Cena do:
Datum od:
Datum do: