Napredna pretraga

Kriterijumi pretrage


Pomoæ za pretragu [?]

Kluène reèi mogu biti odvojene sa AND i/ili OR direktivama za veæu kontrolu pretrage.

Na primer, Microsoft AND mouse generisaæe rezultyat koji sadrži obe reèi. Meðutim, za mouse OR keyboard, rezultat æe vratit sve što sadrži bar jednu od tih reèi.

Sa više reèi stvari se mogu staviti pod navodnike.

Na primer, "notebook computer" generisaæe iskljuèivo one koji sadrže te reèi jednu pored druge.

Mogu se koristiti i zagrade za još veæu kontrolu.

Na primer, Microsoft and (keyboard or mouse or "visual basic").


Kategorije:
  Ukljuèujuæu podkategorije
Autori:
Cena od:
Cena do:
Datum od:
Datum do:
Autori
English Srpski
Nađi brzo
 
Koristite ključne reči proizvoda koji tražite.
Detaljna pretraga
Informacije